кряки для продуктов майкрософт - 300 штук


Предыдущая | Следующая

win Xp Pro.Titanium Edition + Sp2.FR
RTPJC-K22T6-MCTXH-TTP2H-BCJ63
xp pro
FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8
fckgw-rhqq2-yxrkt-8tg6w-2b7q8
xp pro sp1
HRXTR-FKTCV-X8QCH-D7PTH-KYYPB
xp pro corp sp1
7QVT6-T2738-WRKJB-YKRFQ-XVK98
xp pro sp2 deutsch
8xpdh-pckkg-6mpkt-ftm67-2fmwg
PXXYK-2HJTD-JVVCX-DXQHV-8PTM8
xp corporate sp1 spanish
RHKG3-8YW4W-4RHJG-83M4Y-7X9GW
xp pro sp2 oem spanish
BR84B-RFR39-JH2GY-QPVKF-W8726
xp corporate pro
7FMM3-W4FMP-4WRXX-BKDRT-7HG48
xp pro sp2
8XPDH-PCKKG-6MPKT-FTM67-2FMWG
VDDF2-JJWM3-X7P27-FRHRT-8BVHT
FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8
win Xp Pro Sp1 Arabic.iso
S/n : fckgw-rhqq2-yxrkt-8tg6w-2b7q8
xp home
RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMG
win XP
RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMG
F6PGG-4YYDJ-3FF3T-R328P-3BXTG
win xp prof. beta2 build 2462
DW3CF-D7KYR-KMR6C-3X7FX-T8CVM
win XP Final: BJXGH-4TG7P-F9PRP-K6FJD-JQMPM
#XPfiles
===========================
RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMG
DW3CF-D7KYR-KMR6C-3X7FX-T8CVM
DW87C-76RXP-LLK6C-3FJ2J-2908F
203KR-234TJ-389H8-3F2HU-1W187
Y0UH4-V3N0C-H4NC3-705UR-V1V31
411Y0-URB45-34R3B-310N6-70U51
F0R6R-347JU-57IC3-M0V34-11Z16
CXGDD-GP2B2-RKWWD-HG3HY-VDJ7J
RK7J8-2PGYQ-P47VV-V6PMB-F6XPQ
FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8
JC4HF-FRXGT-4C43Y-M242Q-3P4HW
TP4CB-4MWKB-DMVFM-3BDGF-8446V
TXQBV-7G3WT-RD636-VDQK7-GG68M
TWFPJ-TJV2R-QRFP3-YK8V3-QVWYY
6KKVK-BW7F3-87KDB-QWXHV-93RB9
7QM8V-F8VTK-6VBCR-3MM8P-W9PMF
HY6YM-4MHMK-P272J-KHJJ2-WFQP3
VCVYK-HG76G-HYR2V-T6MRR-R6VR3
MM2JF-TKKGY-7YBQ3-KH3Q7-W4647
W7T7P-6MBY2-BX8PC-8DHVP-R6PT7
RH3TD-H8VCT-K4WG2-CVDK7-QTXFB
286T6-8YQ3G-FP7MH-JQ3XP-R6KVH
2YB64-YGVKJ-HKRBQ-673GV-3HBJB
HY6YM-4MHMK-P272J-KHJJ2-WFQP3
HPHBR-FMB77-HYCXK-764PQ-X6T9Q
CDF64-V2HC4-GYW3B-VQKBV-HG2VW
RQ72J-2XWPT-34DM4-QDD64-9YJTT
W7T7P-6MBY2-BX8PC-8DHVP-R6PT7
RQRHH-GJ2MH-6QYG2-8H4H6-MPJCR
PXRFX-2BR8M-WQ2X8-Q4T3F-JT6DW
DWTX3-V6262-7G643-CG4VX-KB2HG
WQM3G-HKWR4-FWQXY-H33RF-TMK6J
BTBX3-VYCVW-JPJFG-3XC3M-6YGCB
JHQ6W-86PV6-HH42M-2GJRB-TMBBC
For Win XP v2462
Product Key:QB2BW-8PJ2D-9X7JK-BCCRT-D233Y
For Win XP v2469
Product Key: Q3R8Y-MP9KD-3M6KB-383YB-7PK9Q
For Win XP v2474/5
Product Key : QB2BW-8PJ2D-9X7JK-BCCRT-D233Y
Product Key : DTWB2-VX8WY-FG8R3-X696T-66Y46
For Win XP v2481
Product Key : QB2BW-8PJ2D-9X7JK-BCCRT-D233Y
win XP pro.........FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8
win XP MediaC2004..BHWT8-3FBH2-VXXCJ-2TCQM-8RFRB

win 2000 pro.......VXKC4-2B3YF-W9MFK-QB3DB-9Y7MB
win 2000 Retail Full Professional: VXKC4-2B3YF-W9MFK-QB3DB-9Y7MB
Server version: H6TWQ-TQQM8-HXJYG-D69F7-R84VM
win 2000 Server s/n: KRJQ8-RQ822-YRMXF-6TTXC-HD2VM
win 2000 Server SP1 s/n: XF7DK-7X2WM-2QRCT-Y9R23-4BHDG
win 2000 Professional s/n: RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMG
win Commander 3.02 32 Crack
win 2000 Advanced Server s/n: RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMG
win 2000 Advanced Server s/n: WY6PG-M2YPT-KGT4H-CPY6T-GRDCY
win 2000 Professional Dutch key: MKFTT-B889R-XXYGF-W63WP-8VDYT
win 2000 s/n: rj22y-w6ywf-tdh77-w7tpt-ggw62
win 2000 Professional: s/n : RM233 - 2PRQQ - FR4RH - JP89H - 46QYB
win 2000 server....RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVM6

win ME.............RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMG
s win Millenium (ME):
RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMG
h6twq-tqqm8-hxjyg-d69f7-r84vm
vxkc4-2b3yf-w9mfk-qb3db-9y7mb
C9TCH-G72Y6-G4DQK-QCQRM-K7XFQ
win ME Full Retail s/n: Gy9fq-2j9mr-pm78b-j9jct-x8rdg
win ME Product key code upgrade 98 s/n: FYG4R-3RK8M-DJGPJ-9GTRY-Q7Q49

Win98 s/n: QK26P-FF74B-XBRH2-C47DQ-PJ4R8
HQ23F-WXWFF-7V3HJ-KCVXT-4FRRM
WIN98 PLUS PACK CD KEY:040-1111111
win 98 UGrade BMB9C-2TXWY-TYD2H-FMQ2D-2J84C
win98 build 1708 and 1720 and maybe others - s/n: HGBRM-RBK3V-M9FXV-YCXDK-V38J4
win 98 cd key= HMYYW-XX24C-G244V-J7KQH
PLUS 98 CD KEY= 814-2259442
win 98 Code: HGBRM-RBK3V-M9FXV-YCXDK-V38J4
win 98 s/n: DTXM2-YVDH9-JHYV2-MPCJH-CCRFH
win 98 s/n: K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3
win 98 s/n: QDQQ4-Q9WKB-GKBDJ-79DP2-YM8Y4
Win 98 s/n: K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3
Win 98 FULL VERSION: XB88B-9B96V-CRJPG-64882-GQBDD
Win 98 UPGRADE VERSION: K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3
(WIN 98): K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3
win 98 Code: K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3
win 98 OEM Version s/n: VMGGK-72FPD-2PHRP-3HV4R-FYJQJ
win 98 CD KEY s/n: K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3
Plus 98 s/n: 465-9812636
Win 98 s/n: DQYJW-K4HGQ-DKW3T-673GY-PT8F8
Win98 german s/n: V2JCW-VRT4Y-YC2KJ-X9VC-T90CD
win '98 PLUS dutch 045-0555265
win98 v4.10.1998 s/n: V9FKD-BY6B6-9JTJH-YCT3H-CJDX7
Win98 (Upgrade) K4HVD Q9TJ9 6CRX9 C9G68 RQ2D3
Win98 upgrade OEM: WMC8Q-RFPVP-W3JT6-W4QCP-XB9BF
Win98 BOXED RETAIL UPGRADE INSTALL
G2FGT-6HYRW-X2W2C-RT7HW-RF7WX
C3HJX-FPCVK-V7KKQ-3GCYQ-9Y6HP
HCGYX-8Q23F-237WM-WJ6TV-9KK72
TFYX7-9GG6R-PHK2H-TBR44-T6Q79
CCW67-GWQY3-9TG6G-3P7YP-728JX
CQKDD-TJC3J-3Y7YJ-8CG9M-22MFF
BOXED RETAIL FULL INSTALL
F73WT-WHD3J-CD4VR-2GWKD-T38YD
VD4WG-Y998T-3MGWX-GPW2Q-3QVC8
K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3
PYDMY-DVJ9J-996VH-JX66P-9TWKW
ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURE (OEM)
FT9CH-XVXW7-7BFCM-RPR49-VDHYD
PW3DW-PC9D8-Q7VMQ-8YTMY-RTR9G
M4G3G-77CGM-9FY8T-PMWBC-JJYDM
TBXVP-MB6YG-MH8W4-VXGW2-QYB9W
CMT3F-GYCQP-BP29T-TJQY6-WHBMW
F2WQC-WTPDW-TC9QC-RKPTB-PKHRT
W8HCH-CGQ6G-9J3MG-77F7J-8XDP3
XB88B-9B96V-CRJPG-64882-GQBDD
DKRBQ-TXYCX-6K4GD-4CPJ7-C6B26
HMTWJ-VPPWP-9BXP8-WD73Y-GGT6M
D9C9Y-FWH6M-2QG4H-YXWGM-BM7RD
PTX6T-WTQ9G-C7B2Y-TC3K8-YT4GB
HK6PD-2QBPV-4RCXY-KRPWT-DM346
QCWJD-F94YQ-KWQXX-M48M3-MCFQW
JR36V-8DGVC-64PT2-WB66P-D647J
KQTRP-WYYMY-XWGWD-996K6-TTQCG
VYKYV-P48FR-VKT2J-QWR36-VFF8M
HPKDT-WBTV8-V27YK-3MVFW-6P89J
Plus!98 111-1111111
Win 98 Final s/n: K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3
Win98 Full Ver. MKHFQ-MTPJH-CKX9P-646M6-6JC8
win 98 s/n: DQ93P-D6KF9-49T8M-7YR9V-89TTB
Win98 s/n: Q99PM-2QHFW-FQQMM-WBHK7-XMW4V
Win98 s/n: CHTQY-DKVKR-6GFRT-X6PHK-7Y6D3
win98 s/n: BWMTW-9G2KG-28J3V-XM2FW-9BHRF
win 98 SE Upgrade s/n: w6gvr 9d2hx 9wmgg 749bx dcvdf
Plus98 s/n: 468-1766233
win 98 RC3, RC4, RC5 and RTM (RTM=FiNAL) Crack
Win98cd s/n: k4hvd-q9tj9-6crx9-c9g68-rq2d3
win 98 s/n: FK0HF-8YF6F-7KRCT-3BBQ-2P2YY
win 98 - product key - GYXX7-K377D-BMV7H-KGHC2-9W2Q3
win 98 OEM Full SN: DKRBQ-TXYCX-6K4GD-4CPJ7-C6B26
win 98 Upgrade s/n:
T8WK9-3JJ99-27X6M-CDPB9-B7WJH
PMCVY-QXYY6-KGCW9-WVB2H-W8RQ9
T4GRG-4DM4P-V868T-27KYP-MHF2K
PQHY6-RDQ2K-68MMH-PXQJ2-KQFF9
PMCCC-GX9DD-DRK4T-FK4R8-8T6WC
V9FKD-BY6B6-9JTJH-YCT3H-CJDX7
HBBHP-K3VPC-FV4PB-84RY3-BV4YX
WIN98 FULL VERSION WITH IE 5.0 CD s/n: C9TCH-G72Y6-G4DQK-QCQRM-K7XFQ
Win98 Second Edition V 4.10.2174 A S/N# C9TCH-G72Y6-G4DQK-QCQRM-K7XFQ
win 98 Second Edition s/n: W7XTC-2YWFB-K6BPT-GMHMV-B6FDY
WIN 98 SE: HQ23F-WXWFF-7V3HJ-KCVXT-4FRRM
Win 98 Second Edition s/n: FT9CH-XVXW7-7BFCM-RPR49-VDHYD
Win 98 second editions updates s/n: 147080-001
Win 98 second edition s/n: H8J3X-9HQQG-DQXX7-6GFTJ-DF6MB

win 95 4.00.950B s/n: 00195-OEM-0211111-11111
win 95 : CD-key s/n: 875-7215850 or 100-1208613 or 757-2573155
win 95 (2) : CD-key s/n: 727-0208693 or 767-0602634 or 747-1012622
win 95 (3) : CD-key s/n: 105-7756325 or 988-0529930 or 511-1103646
win 95 (4) : CD-key s/n: 889-9850114 or 975-4769754
win 95 (build 490) : 100-1208613
win 95 Advisor v1.0 for Win95 : s/n: 002-473 or 002-794 or 030-734 or 086-215
win 95 CD-ROM Plus : CD-key s/n: 040-0073635 or 040-0081471 or 040-0081586
win 95 CD-ROM Plus (2) : CD-key s/n: 040-0081589 or 040-0364433 or 040-0594361
win 95 CD-ROM Plus (3) : CD-key s/n: 040-0333015 or 040-0114645
win 95 CD-ROM Plus (4) : 121-0101264 or 025-0067276 or 100-1208613 or
757-2573155 or 875-7215850 or 425-4287696
win 95 CD-ROM Plus (5) : 425-0305114 or 411-2781863 or 415-1565997 or
452-0017643 or 415-1025929 or 425-0977766
win 95 CD-ROM Plus (6) : 838-9243820 or 415-1715257 or 415-1614862 or
422-4208734 or 425-1068866 or 415-1595537
win 95 CD-ROM Plus (7) : 975-4769754 or 415-1025733 or 422-1234567 or
755-1234567 or 114-0125066 or 415-1715257
win 95 Final NL : 12095-OEM-0004226-12233
win 95 Full Version : 15795-OEM-0001
win 95 OEM Version : CD-Key:
12095-OEM-0004226-12233
15795-OEM-0001355-07757
16595-OEM-0001695-96524
win 95 OEM Version (02) :
16595-OEM-0001695-96527
30095-OEM-0006161-61513
17295-OEM-0001085-48667
win 95 OEM Version (03) :
17295-OEM-0001922-52683
15395-OEM-0001292-85449
11495-OEM-0000052-26220
win 95 OEM Version (04) :
10092-OEM-0002302-92097
10092-OEM-0002302-93345
11195-OEM-0000043-04590
win 95 OEM Version (05) :
11195-OEM-0000043-06390
27195-OEM-0003272-10122
11195-OEM-0000043-05620
win 95 OEM Version (06) :
15395-OEM-0001292-85467
15395-OEM-0001292-85402
15095-OEM-0001175-61439
win 95 OEM Version (07) :
11495-OEM-0000052-21091
11495-OEM-0000043-11092
11195-OEM-0000043-04872
win 95 OEM Version (08) :
13995-OEM-0000777-79637
15095-OEM-0001175-46652
15695-OEM-0001346-00881
win 95 OEM Version (09) :
11195-OEM-0000043-11111
11195-OEM-0000043-10217
24995-OEM-0004361-59221
win 95 OEM Version (10) :
13895-OEM-0000716-90166
11495-OEM-0000061-97573
34095-OEM-0007392-52487
win 95 OEM Version (11) :
20795-OEM-0002723-90591
16095-OEM-0001535-68203
15095-OEM-0001166-90867
win 95 OEM Version (12) :
33495-OEM-0007194-19592
11495-OEM-0000061-97215
35595-OEM-0008492-43325
win 95 OEM Version (13) :
11895-OEM-0000194-62506
15095-OEM-0001166-90867
34895-OEM-0007662-31988
win 95 OEM Version (14) :
35295-OEM-0008250-79497
31895-OEM-0006654-61329
16296-OEM-0012506-78573
win 95 OEM Version (15) :
13895-OEM-0000716-68627
30195-OEM-0005315-51142
12496-OEM-0011212-03586
win 95 OEM Version (16) :
13969-OEM-0010166-05693
13969-OEM-0010166-05779
Window's '95 Upgrade NL 040-0438517
win 95 plus pak : 28876-062-0805825003490
win 95 v4.00.950 : 24264-425-4287696-06468
win 95 v4.00.950 R2 : 875-7215850
win 95 v4.00.950 R3/R6 : 975-4769754
win 95 Version 4.00 N°34297-OEM-0028317-84646
win 95 Version 4.00 N°34297-OEM-0028317-84934
W95 OSR: 19995-oem-0002435-60062
WIN 95 OSR2 s/n: 30195-OEM-00005315-51142
win 97 Code: 26495-OEM-0004791-53803
OSR2 OEM SN:25596-OEM-0014853-96131
win 95 OEM 15795-oem-0001355-07757
win 95 OSR-2 05697-oem-0019164-28879
W95OSR2 18895-oem-0002311-53577
win 95 OSR2 Danish : 26996-OEM-0015483-73955
win 95B: 19296-OEM-0013296-09658

win NT Workstation 4.0
CD-KEY: 30495-0006276-08164
Name:SNiKkEL s/n: 11995-69580
WIN NT4: 419-0025043 or 419-0045835
win NT 4.0 SN:14396-0012434-28129
win NTServer: 11195-OEM-011121-11111
win NTWork Station: 419-0140126

Office XP FM9FY - TMF7Q - KCKCT - V9T29 - TBBBG
Office XP pro FM9FY-TMF7Q-KCKCT-V9T29-TBBBG
Office XP FM9FY-TMF7Q-KCKCT-V9T29-TBBBG
Office XP Pro 54185-640-0000025-17856
Office 2000 premium....DT3FT-BFH4M-GYYH8-PG9C3-8K2FJ

Microsoft Office Word Excel 2007 home and student - activation key Windows XP Vista 2008(1)

Bonne clef pour amandine DDY79-433JV-2RXGX-MQFQP-PFDH8

---

Microsoft Office Word Excel 2007 home and student - activation key Windows XP Vista 2008(2)

B4MKP-KP9YP-7TBQ4-7T4XF-MTGWY - (esta es la correcta q he utilizado SAM para validar el periodo de prueba, luego te pide que valides el programa para activación total.

DDY79-433JV-2RXGX-MQFQP-PFDH8

Lo introduzco para validad el programa totalmente.
---